Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 16:45 PM, 24/07/2023 - Lượt xem: 767

Vua Web Nhanh biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy Vua Web Nhanh cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng Vua Web Nhanh.

 

Chính sách bảo mật mô tả cách thức, quy trình Vua Web Nhanh thu thập, xử lý, quản lý và bảo vệ các thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vua Web Nhanh. Người dùng Vua Web Nhanh đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vua Web Nhanh có nghĩa là Người dùng Vua Web Nhanh hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Vua Web Nhanh có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Vua Web Nhanh, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Người dùng Vua Web Nhanh tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ có nghĩa là Người dùng Vua Web Nhanh chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật mới nhất được cập nhật.

 

1. Thông tin cá nhân và dữ liệu nào của Người dùng Vua Web Nhanh được Vua Web Nhanh thu thập, xử lý, quản lý và bảo vệ

 

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích có trên sản phẩm, dịch vụ Vua Web Nhanh cung cấp, Người dùng Vua Web Nhanh cần phải đăng ký dùng và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin Vua Web Nhanh cần Người dùng Vua Web Nhanh cung cấp và/hoặc các thông tin Vua Web Nhanh tự động lưu trữ là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng Vua Web Nhanh:

 

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú
Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng Vua Web Nhanh xem, thời gian Người dùng Vua Web Nhanh viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

 

Dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh được Vua Web Nhanh bảo vệ trong Chính sách bảo mật này là tất cả các dữ liệu trên phần mềm Vua Web Nhanh được khởi tạo và/hoặc có được trong suốt thời gian Người dùng Vua Web Nhanh sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vua Web Nhanh, tuy nhiên khi Người dùng Vua Web Nhanh sử dụng các tiện ích của một bên thứ ba cung cấp trên phần mềm Vua Web Nhanh thì dữ liệu được khởi tạo hoặc có được liên quan đến các tiện ích này sẽ do các đơn vị chủ quản của các tiện ích này đồng thời cùng với Vua Web Nhanh thu thập, quản lý và bảo vệ theo chính sách của từng bên thứ ba.

 

Toàn bộ thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh sẽ được lưu giữ trên hệ thống của Vua Web Nhanh tại bên cung cấp hạ tầng máy chủ và dịch vụ điện toán đám mây. Khi cần Người dùng Vua Web Nhanh có thể liên hệ đến Vua Web Nhanh theo địa chỉ sau:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VINATEKS
Địa chỉ trụ sở: 28E Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Số điện thoại: 1900 0126

 

2. Vua Web Nhanh bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh như thế nào?

 

Vua Web Nhanh lưu giữ, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh trên máy chủ, Vua Web Nhanh bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Vua Web Nhanh thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và Vua Web Nhanh chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân hay dữ liệu đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Vua Web Nhanh.

 

Toàn bộ dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh sẽ được lưu trữ trên hệ thống Vua Web Nhanh trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung cấp phần mềm, dịch vụ hoặc kể từ khi Người dùng Vua Web Nhanh ngưng sử dụng phần mềm, dịch vụ trên ứng dụng di động của Vua Web Nhanh, ngoại trừ các dữ liệu được khởi tạo, có được, liên quan đến các tiện ích của bên thứ ba cung cấp trên phần mềm Vua Web Nhanh thì thời gian lưu trữ sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng bên thứ ba và quy định của Hợp đồng/Thỏa thuận/Điều khoản sử dụng được ký giữa Người dùng Vua Web Nhanh và bên thứ ba đó (nếu có)

 

Đối với Thông tin cá nhân của Người dùng Vua Web Nhanh, Vua Web Nhanh lưu trữ trong thời hạn cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo cho việc sử dụng/cung cấp liên tục các sản phẩm, dịch vụ; Cho các mục đích thuế và kế toán hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Người dùng Vua Web Nhanh hoặc theo các quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn lưu trữ.

 

Vua Web Nhanh luôn cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh một cách an toàn nhất, tuy nhiên không thể tránh khỏi và không thể bao quát đối với những thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh mà một bên thứ ba có được khi Người dùng Vua Web Nhanh sử dụng các tiện ích, dịch vụ được liên kết trên phần mềm Vua Web Nhanh mà không phải do Vua Web Nhanh là đơn vị chủ quan các tiện ích, dịch vụ liên kết đó.

 

3. Thông tin của Người dùng Vua Web Nhanh sẽ được lưu giữ tại hệ thống của Vua Web Nhanh khi nào?

 

Thông tin và dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh sẽ được Vua Web Nhanh lưu lại trên hệ thống của Vua Web Nhanh trong các trường hợp thường gặp sau:

 

(a) Khi Người dùng Vua Web Nhanh đăng ký và/hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Vua Web Nhanh (bao gồm sản phẩm, dịch vụ có phí hoặc miễn phí), hoặc mở một tài khoản với Vua Web Nhanh.

 

(b) Khi Người dùng Vua Web Nhanh nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Vua Web Nhanh, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

 

(c) Khi Người dùng Vua Web Nhanh ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác với Vua Web Nhanh

 

(d) Khi Người dùng Vua Web Nhanh tương tác với Vua Web Nhanh, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), gửi văn bản, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

 

(e) Khi Người dùng Vua Web Nhanh sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Vua Web Nhanh thông qua Nền tảng của Vua Web Nhanh hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Vua Web Nhanh. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Vua Web Nhanh có thể triển khai khi Người dùng Vua Web Nhanh tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của Vua Web Nhanh.

 

(f) Khi Người dùng Vua Web Nhanh thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của Vua Web Nhanh;

 

(g) Khi Người dùng Vua Web Nhanh gửi Vua Web Nhanh phản hồi hoặc khiếu nại;

 

(h) Khi Người dùng Vua Web Nhanh cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Vua Web Nhanh vì bất kỳ lý do nào;

 

(k) Khi Người dùng Vua Web Nhanh sử dụng các tiện ích của bên thứ ba bất kỳ cung cấp có trên phần mềm Vua Web Nhanh (bao gồm không giới hạn như tiện ích về vận chuyển, thanh toán, giải pháp tài chính, các sản phẩm không phải do Vua Web Nhanh là đơn vị chủ quản,…) 

 

(i) Các trường hợp khác mà Vua Web Nhanh thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

 

4. Thông tin của Người dùng Vua Web Nhanh được lưu giữ để làm gì?

 

Mục tiêu của Vua Web Nhanh là mang lại cho Người dùng Vua Web Nhanh một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, Vua Web Nhanh thu thập, xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh nhằm:

 

Cung cấp thông tin, các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng Vua Web Nhanh
Gửi email thông báo các chương trình ưu đãi, sự kiện tiêu biểu của Vua Web Nhanh tới Người dùng Vua Web Nhanh
Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vua Web Nhanh
Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
Đo lường và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của Vua Web Nhanh
So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng Vua Web Nhanh cung cấp với bên thứ ba
Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Vua Web Nhanh sẽ có thông báo cho Người sử dụng Vua Web Nhanh trong từng trường hợp cụ thể.

 

Khi sử dụng Website Vua Web Nhanh/Ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ của Vua Web Nhanh, Người dùng Vua Web Nhanh hiểu và chấp nhận rằng Vua Web Nhanh có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm Vua Web Nhanh của Người dùng Vua Web Nhanh như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng Vua Web Nhanh, ghi dữ liệu của Website Vua Web Nhanh/Ứng dụng Vua Web Nhanh lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng Vua Web Nhanh.

 

5. Người dùng Vua Web Nhanh cần làm gì để bảo mật thông tin? 

 

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng Vua Web Nhanh là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng Vua Web Nhanh có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Vua Web Nhanh thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với Vua Web Nhanh. Vua Web Nhanh sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng Vua Web Nhanh khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Vua Web Nhanh chỉ hỗ trợ Người dùng Vua Web Nhanh thông qua tài khoản được Người dùng Vua Web Nhanh chủ động cung cấp cho Vua Web Nhanh. Người dùng Vua Web Nhanh ngay lập tức thông báo cho Vua Web Nhanh và/hoặc các bên thứ ba là đơn vị chủ quản của các tiện ích, dịch vụ được liên kết trên phần mềm Vua Web Nhanh khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

 

Người dùng Vua Web Nhanh phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email/SMS gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website/phần mềm của mình. Khi Người dùng Vua Web Nhanh cung cấp email/SMS và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng Vua Web Nhanh đồng ý nhận email/SMS marketing từ Vua Web Nhanh.

 

Người dùng Vua Web Nhanh sử dụng Website Vua Web Nhanh/ Ứng dụng Vua Web Nhanh, sản phẩm, dịch vụ của Vua Web Nhanh phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng Vua Web Nhanh trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào tài khoản để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng Vua Web Nhanh và Vua Web Nhanh. Vua Web Nhanh khuyến cáo Người dùng Vua Web Nhanh nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. 

 

Vua Web Nhanh sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào phần mềm, website, ứng dụng của Người dùng Vua Web Nhanh do sự bất cẩn, lỗi, cố tình hay được sự đồng ý từ phía Người dùng Vua Web Nhanh.

 

6. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng Vua Web Nhanh

 

Vua Web Nhanh cam kết không cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Vua Web Nhanh trong một số trường hợp dưới đây:

 

Thông tin đó Người dùng Vua Web Nhanh đã công khai
Vua Web Nhanh được Người dùng Vua Web Nhanh đồng ý tiết lộ những thông tin này
Bên thứ ba mà Người dùng Vua Web Nhanh ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Vua Web Nhanh cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Vua Web Nhanh
Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Vua Web Nhanh tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp hiện hành
Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
Cho các bên thứ ba khác mà Vua Web Nhanh có liên doanh, liên kết, hợp tác để cung cấp các dịch vụ, tiện ích được tích hợp trên Vua Web Nhanh hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Vua Web Nhanh mà Người dùng Vua Web Nhanh có nhu cầu được tư vấn hoặc đồng ý cung cấp hoặc đang sử dụng những tiện ích, dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Vua Web Nhanh.

 

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng Vua Web Nhanh luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Vua Web Nhanh hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

 

7. Quản lý thông tin trên sản phẩm phần mềm Vua Web Nhanh cung cấp cho Người dùng Vua Web Nhanh

 

Người dùng Vua Web Nhanh có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên phần mềm của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Vua Web Nhanh hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin, hàng hóa, dịch vụ Người dùng Vua Web Nhanh đưa lên website, phần mềm hoặc khi Người dùng Vua Web Nhanh cung cấp cho người tiêu dùng

 

8. Sử dụng Cookies

 

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng Vua Web Nhanh bởi máy chủ của Vua Web Nhanh. Vua Web Nhanh sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng Vua Web Nhanh.

 

Cookie sẽ giúp Vua Web Nhanh nhận ra Người dùng Vua Web Nhanh nếu Người dùng Vua Web Nhanh truy cập vào nhiều trang trên trang web của Vua Web Nhanh trong cùng một phiên, do đó Vua Web Nhanh không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng Vua Web Nhanh trên mỗi trang. Sau khi Người dùng Vua Web Nhanh đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng Vua Web Nhanh có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng Vua Web Nhanh có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng Vua Web Nhanh thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng Vua Web Nhanh chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Vua Web Nhanh.

 

9. Xóa dữ liệu tài khoản Facebook

 

Các ứng dụng của Vua Web Nhanh đều tuân theo các quy định về Chính sách quyền riêng tư trong “Điều khoản nền tảng của Meta”.

 

Nếu người dùng có mong muốn xóa hoàn toàn các dữ liệu tài khoản cá nhân trên nền tảng của Vua Web Nhanh, vui lòng gửi yêu cầu xóa dữ liệu chia sẻ đến hotro@vuawebnhanh.vn. Sau đó tài khoản của người dùng Vua Web Nhanh sẽ được loại bỏ và các dữ liệu liên quan sẽ không được lưu.

 

10. Giải quyết khiếu nại

 

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng Vua Web Nhanh vui lòng nào gửi về Vua Web Nhanh theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: hotro@vuawebnhanh.vn, hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 1900 0126, hoặc liên hệ trực tiếp:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - VINATEKS
Địa chỉ trụ sở: 28E Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Số điện thoại: 1900 0126

 

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Vua Web Nhanh sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Vua Web Nhanh, trường hợp cần thiết, Vua Web Nhanh có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Vua Web Nhanh sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Vua Web Nhanh trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.
Gọi ngay: 1900 0126